NOUTAŢI ŞI EVENIMENTE
 
12 septembrie 2018,
ora 18:30  Şedinţa Consiliului de Administrare şi Comisiei de revizie şi control
20 septembrie 2018,
ora 18:30  Conferinţa Generală in Sala Festiva a Liceului GAUDEAMUS
7 noiembrie 2018,
ora 18:30  Şedinţa Consiliului de Administrare şi Comisiei de revizie şi control
5 decembrie 2018,
ora 18:30  Şedinţa Consiliului de Administrare şi Comisiei de revizie şi control
6 februarie 2019,
ora 18:30  Şedinţa Consiliului de Administrare şi Comisiei de revizie şi control

Ordinea de zi al Conferintei Generale
a Asociatiei „GAUDEAMUS”
din 20.09.2018

 1. Raport despre activitatea liceului teoretic „GAUDEAMUS”, in perioada anului de invatamint 2017-2018:
- Directorul Liceului Teoretic „GAUDEAMUS” – dna Gangan Zinaida;
(Despre activitatea liceului in linii generale, strategii educationale)
- Directorul adjunct Liceului „GAUDEAMUS”- dna Ponomari Tatiana (5 min)
- Directorul adjunct Liceului „GAUDEAMUS”- dnul Chiriac Sergiu (5 min)
- Directorul adjunct Liceului „GAUDEAMUS”- dna Andoni Vitalie (5 min)
2. Raportul Comisiei de revizie si control – dna Postovanu Corina
3. Dare de seama despre activitatea Consiliului Administrativ al AO GAUDEAMUS – dna Girbu Aliona
4. Despre executarea bugetului pe anul de studii 2017-2018
5. Aprobarea bugetului pentru anul de studii 2018-2019
6. Aprobarea componentei Consiliului Administrativ si Comisiei de revizie si control
7. Diverse

 

«Instituţia preuniversitară» ce este ea
pentru părinţi, şi cum o văd părinţii pentru copiii?

    Părinţii consideră că o şcoala contemporană şi performantă trebuie să acorde copilului posibilitate să-şi manifeste potenţialul, talentul, capacităţile, posibilităţile de realizare a intereselor personale. Să-i ajute copilului de a se înţelege pe sine însuşi, valorile general umane, culturale şi estetice, pentru ai putea înţelege pe cei din jur, pentru a putea gîndi a acumula experienţă şi cunoştinţe.

 

                      Rezultatul aşteptat de părinţi:

• Dezvoltarea personalităţii copilului, pregătit de a activa în comunitate în condiţiile de concurenţă ;
• Copil sănătos din punct de vedere moral, fizic, psihic, capabil să se integreze in viaţa socială ;
• Nu numai capabil de a acumula cunoştinţe, dar şi capabil de a le aplica în dependenţă de situaţie.
 

Pentru a realiza aceste cerinţe este necesar de a efectua unele schimbări în sistemul educaţional.